89/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;

– Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

– Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;

– Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;

– Cục Điều tra chống buôn lậu.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và Hiệp hội kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa về việc toàn bộ các lô hàng quá cảnh qua Việt Nam đều thuộc trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa, gây ách tắc hàng hóa và khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời căn cứ nội dung công văn MẬT số 82/ĐTCBL-Đ4 ngày 09/7/2020 của Cục Điều tra chống buôn lậu gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Lạng Sơn thì yêu cầu Chi cục Hải quan trực thuộc phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ) thực hiện kiểm tra thực tế 100% đối với toàn bộ hàng hóa quá cảnh của một số doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn nhằm tăng cường kiểm soát đối với hoạt động lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Do vậy, để xử lý phản ánh nêu trên của các doanh nghiệp và Hiệp hội, đề nghị Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Lạng Sơn thực hiện đánh giá việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống gian lận về hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa quá cảnh cũng như đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Kết quả đánh giá gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 12/01/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện.