3915/BYT-TB-CT ngày 12/05/2021

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) nhận được Công văn số 2010/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2021 về việc áp dụng thuế suất ưu đãi riêng theo quy định tại Chương 98. Liên quan về nội dung này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Với các sản phẩm gel làm giảm sẹo là trang thiết bị y tế, việc nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 30/12/2018 và Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020:

“Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bản phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan; 

– Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan.”

2. Với các sản phẩm gel làm giảm sẹo là thuốc, mỹ phẩm đề nghị Tổng cục Hải quan có Văn bản trao đổi với Cục Quản lý dược – Bộ Y tế về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu.

Trân trọng cảm ơn.

[Image: 210512_3915-BYT_haiquanvietnam_01.jpg]