977/GSQL-GQ4 ngày 28/05/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 605/HQCT-NV ngày 15/4/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV số tham chiếu K004-21-0270963 ngày 07/4/2021 do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp thông tin bản chụp C/O do người khai hải quan nộp qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và thông tin C/O tra cứu trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phù hợp với hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa (nếu có), đề nghị đơn vị xem xét chấp nhận C/O mẫu KV dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.