957/GSQL-GQ1 ngày 26/05/2021

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại An Mỹ Đức.

(Đ/c: số 28, khu B1, lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

Trả lời công văn số 15/2021-CV/AMĐ ngày 24/5/2021 của Công ty cổ phần thương mại An Mỹ Đức đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu mặt hàng đôlômit chưa nung làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng có hàm lượng MgO > 18%, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 64 và Điều 82 Luật Khoáng sản để xác định nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu. Trường hợp mặt hàng đôlômit chưa nung làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng có hàm lượng MgO > 18% đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và có nguồn gốc hợp pháp thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty Cổ phần thương mại An Mỹ Đức biết, thực hiện.