1257/GSQL-GQ1 ngày 28/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1289/HQHN-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về chính sách quản lý mặt hàng thiết bị phát hiện sóng kèm lều an toàn trùm vật liệu nổ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng tại công văn số 1577/BQP-KHĐT ngày 27/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1577/BQP-KHĐT ngày 29/5/2021 và Bộ Công an tại công văn số 3927/ANKT-P6 ngày 24/6/2021, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 19 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: “kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại đến trạm gốc”. Đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, do đó doanh nghiệp khi thực hiện một trong các hoạt động đầu tư trên phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp phép. Vì vậy, Công ty TNHH Ngô Hoàng cần liên hệ với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho hoạt động đầu tư kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.