3145/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về việc dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt trên bao bì thuốc lá bán cho khách nhập cảnh tại cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Cục Quản lý khám và chữa bệnh – Bộ Y tế tại công văn số 528/KCB-QLHN ngày 24/5/2021, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt trên bao bì thuốc lá bán trong cửa hàng miễn thuế cho khách nhập cảnh thống nhất như sau: 

– Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách mua hàng nguyên cây/tút thuốc lá thì phải dán nội dung cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt theo từng cây/tút thuốc lá.

– Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách mua hàng từng bao thuốc lá (bán lẻ) thì việc dán nội dung cảnh bảo sức khỏe bằng tiếng Việt theo từng bao thuốc lá.

Mẫu cảnh báo sức khỏe thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Y tế – Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện.

[Image: 210622_3145_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]