1110/GSQL-GQ5 ngày 10/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Artron Việt Nam.

(Đ/c: tầng 4, tòa tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/AVN20210519 ngày 19/5/2021 của Công ty TNHH Artron Việt Nam về thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan được hướng dẫn tại tiết 1 khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định dẫn trên và liên hệ Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.