3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số công văn số 974/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2021 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu, trong khi chờ Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn cụ thể cách ghi nhãn, xuất xứ trên bao bì, hàng hóa, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể điểm 3 công văn số 974/TCHQ-GSQL như sau: 

1. Đối với bao bì nhập khẩu đã in sẵn thông tin xuất xứ của nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,…): 

1.1. Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh tiêu dùng, không trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

1.2. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với các trường hợp: 

– Doanh nghiệp nhập khẩu bao bì (như chai, lọ, tuýp…) đã in sẵn thông tin xuất xứ nước ngoài và nhập khẩu thành phẩm, bán thành phẩm có xuất xứ phù hợp với xuất xứ ghi trên bao bì nhập khẩu, sau đó chia tách, đóng gói thành phẩm, bán thành phẩm nhập khẩu vào bao bì nhập khẩu để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa, sản phẩm này không đáp ứng xuất xứ Việt Nam và thể hiện xuất xứ nước ngoài theo thỏa thuận về nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa trong hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. 

– Doanh nghiệp nhập khẩu bao bì in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài để thay thế cho bao bì đóng gói hàng hóa nhập khẩu trước đó đã bị hư hỏng, với điều kiện bao bì nhập khẩu để thay thế phải giống hệt với bao bì nhập khẩu trước đó đã bị hư hỏng. 

2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu bao bì phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn số 974/TCHQ- GSQL.

3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích bao bì nhập khẩu in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài để đóng gói hàng hóa xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

[Image: 210621_3108_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]