1120/GSQL-GQ1 ngày 11/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Thanh Bình.

(đ/c: 153 Tạ Uyên, P. 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0105/2021 ngày 10/05/2021 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Thanh Bình về việc xin hướng dẫn về việc nhập khẩu mặt hàng “Refine Naphthalene”, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 0105/2021 nêu trên, Công ty chỉ nêu tên hàng, không mô tả bản chất hàng hóa nên cơ quan hải quan không có cơ sở trả lời cụ thể về chính sách nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, với tên hàng mà Công ty đề cập thì mặt hàng nhập khẩu của Công ty có thể bị điều chỉnh tại các điều khoản quy định sau:

– Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành, đề nghị Công ty căn cứ khoản 3 Điều 48 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để thực hiện, cụ thể: “Nguyên liệu để sản xuất chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành thì cơ sở sản xuất được nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất, thủ tục làm tại Hải quan, không phải qua Bộ Y tế phê duyệt. Cơ sở nhập khẩu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình.”

– Trường hợp Công ty nhập khẩu hóa chất không chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn thực hiện theo quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ chứng từ liên quan và đối chiếu với các văn bản nêu trên để thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết.