1100/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam.

(Số D10/89Q, QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 20210529/XNK-PYV ngày 29/05/2021 của Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam về việc bán phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất của hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu vào nội địa theo quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 10 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đuợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2687/TCHQ-GSQL ngày 01/06/2021 (điểm 5 mục I và điểm 5 mục II công văn đính kèm) hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Do đó đề nghị Công ty nghiên cứu quy định thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam biết.