1113/GSQL-GQ1 ngày 10/06/2021

Kính gửi: Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam 

Trả lời công văn số 49/HHG-VP ngày 07/5/2021 của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam về đề nghị tăng cường kiểm soát tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc triển khai Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 

Ngày 16/9/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6087/TCHQ-PC đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP; đồng thời thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 102/2020/NĐ-CP cho người khai hải quan, người nộp thuế. 

2. Về Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

– Ngày 10/5/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2150/TCHQ-GSQL đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu trong thời hạn quy định; Trường hợp quá thời gian quy định doanh nghiệp nhập khẩu gỗ chưa nộp đầy đủ chứng từ thì xử lý vi phạm theo khoản 3 Điều 11 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

– Liên quan đến việc xác định vùng địa lý tích cực: Quan điểm của Tổng cục Hải quan thì gỗ có nguồn gốc hợp pháp phải là gỗ được khai thác, có nguồn gốc xuất xứ từ vùng địa lý tích cực. Theo đó, ngày 07/6/2021, Tổng cục Hải quan dã có công văn số 2788/TCHQ-GSQL đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu và hướng dẫn về vùng địa lý tích cực để đảm bảo gỗ nhập khẩu vào Việt Nam là gỗ hợp pháp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Hiệp hội được biết.