6338/BTC-TCHQ ngày 14/06/2021

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 3527/BNN-CBTTNS ngày 09/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

Để triển khai giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan nhanh hàng hóa tại cửa khẩu và đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cụ thể như sau: 

– Công văn số 1966/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2020 chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh biên giới giáp Lào và Campuchia triển khai giải pháp đẩy nhanh thông quan hàng hóa tại cửa khẩu trong bối cảnh COVID-19; 

– Công văn số 2547/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2021 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19.

– Ngày 10/06/2021, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công điện khẩn số 14/TCHQ chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố: (i) khẩn trương tạo điều kiện và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu là nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ nói riêng và nông sản nói chung qua cửa khẩu biên giới; giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan kiểm dịch để thực hiện nhanh chóng thủ tục cho doanh nghiệp; (ii) bố trí cán bộ công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu là nông sản qua cửa khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; ưu tiên, bố trí, sắp xếp các xe đã hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa trước được đi qua cửa khẩu sớm; (iii) phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an để điều tiết giao thông cho xe ra vào, không bị ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất ổn định gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp; (iv) Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin về thủ tục hải quan và chính sách hàng hóa của phía nhập khẩu và tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp.

Để hạn chế tình hình ùn tắc tại các cửa khẩu và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu nông sản, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Chỉ đạo cơ quan kiểm dịch phối họp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan hải quan để thực hiện nhanh chóng thủ tục cho doanh nghiệp. 

– Căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý để báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, thực hiện hội đàm với phía Trung Quốc để mở rộng danh mục mặt hàng nông lâm, thủy sản xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và đảm bảo công tác quản lý; thống nhất phân luồng đối với từng mặt hàng/nhóm mặt hàng nông lâm, thủy sản để thực hiện thông quan theo từng cửa khẩu để điều tiết, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. 

– Chủ động làm việc, hội đàm với phía Trung Quốc thống nhất thủ tục kiểm dịch (động vật, thực vật) đối với hàng hóa nông lâm, thủy sản của Việt Nam; chủ động thông tin cho các doanh nghiệp tuân thủ thực hiện theo các tiêu chuẩn của phía nhập khẩu đối với hàng hóa nông lâm, thủy sản.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết.

[Image: 210614_6338_BTC-TCHQ_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210614_6338_BTC-TCHQ_haiquanvietnam_02.jpg]