2993/TCHQ-GSQL ngày 18/06/2021

Kính gửi: Công ty CP Western Pacific.

PF02-C, TOPAZ-1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 04/2021/CV-WP ngày 11/6/2021 của Công ty CP Westem Pacific về chủ trương quy hoạch chi tiết Kho hàng không kéo dài và kho ngoại quan tại cụm cảng Yên Lệnh, khu công nghiệp Hà Nam và khu công nghiệp Yên Phong II-A Bắc Ninh; căn cứ nội dung trình bày tại công văn và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến cụ thể như sau:

1. Về việc thành lập kho ngoại quan:

– Điều kiện công nhận kho ngoại quan:

Điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan cụ thể như sau:

“1. Khu vực đề nghị công nhận kho, bãi ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics.
2. Kho, bãi ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh.
3. Diện tích
a) Kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, cảng hàng không quốc tế hoặc khu vực ga đường sắt liên vận quốc tế phải có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m2;
b) Kho ngoại quan chuyên dùng có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m3;
c) Kho ngoại quan nằm trong khu công nghiệp phải có diện tích khu đất tối thiểu 4.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2;
d) Kho ngoại quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này phải có diện tích khu đất tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2;
đ) Bãi ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho.
4. Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong kho ngoại quan chi tiết theo tờ khai hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.
5. Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho ngoại quan, bãi ngoại quan (bao gồm cổng, cửa và trong kho bãi, riêng kho ngoại quan chứa hàng đông lạnh không phải lắp đặt trong kho) vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 06 tháng.”

– Đối chiếu các quy định nêu trên và thông tin do công ty cung cấp thì Kho ngoại quan dự kiến thành lập tại trung tâm logistics, khu công nghiệp Hà Nam, khu công nghiệp Yên Phong II-A tỉnh Bắc Ninh; diện tích dự kiến đề nghị công nhận là 20.000 m2 thì đáp ứng các điều kiện về vị trí và diện tích quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ.

2. Về việc thành lập kho hàng không kéo dài:

– Điều kiện công nhận kho hàng không kéo dài

Điều 25 Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP quy định điều kiện công nhận kho hàng không kéo dài, cụ thể như sau:

“1. Kho hàng không kéo dài được công nhận tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:
a) Khu vực lân cận cảng hàng không dân dụng quốc tế;
b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất;
c) Khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước.
Các khu vực trên cách cảng hàng không dân dụng quốc tế không quá 50 km.
2. Kho hàng không kéo dài để lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phải có diện tích khu đất tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 2.000 m2. Đối với các cảng hàng không quốc tế còn lại và cảng hàng không nội địa được phép khai thác chuyến bay quốc tế, kho hàng không kéo dài phải có diện tích khu đất tối thiểu 2.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2. Kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, có khu vực chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu riêng biệt.
Đối với kho hàng không kéo dài đã được thành lập và công nhận đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan trước ngày Nghị định này có hiệu lực được phép tiếp tục hoạt động theo quyết định công nhận đã ban hành.
3. Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong kho hàng không kéo dài chi tiết theo vận đơn và/hoặc tờ khai hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.
4. Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho vào tất cả thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 06 tháng.”

– Đối chiếu các quy định nêu trên và thông tin do công ty cung cấp:

+ Vị trí kho hàng không kéo dài dự kiến thành lập tại trung tâm logistics, cụm cảng Yên Lệnh và khu công nghiệp nằm tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cách cảng hàng không quốc tế Nội Bài 90km, cách cảng hàng không quốc tế Cát Bi 100 km, do vậy không đáp ứng điều kiện cách cảng hàng không dân dụng quốc tế không quá 50 km quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

+ Vị trí kho hàng không kéo dài dự kiến thành lập tại khu công nghiệp Yên Phong II-A, tỉnh Bắc Ninh cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 20km; diện tích đề nghị công nhận là 15.000m2 đã đáp ứng điều kiện về vị trí và diện tích quy định tại Điều 25 Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị đinh 67/2020/NĐ-CP.

3. Sau khi hoàn thành việc xây dựng kho, lắp đặt hệ thống camera giám sát, có phần mềm quản lý đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên thì gửi bộ hồ sơ đề nghị thành lập kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài về Tổng cục Hải quan để xem xét, quyết định.

[Image: 210618_2993_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210618_2993_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_02.jpg]
[Image: 210618_2993_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_03.jpg]