3167/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến phản ánh của Công ty TNHH ĐTTM và DVTH Hưng Phát tại công văn số 65/CVHP ngày 07/6/2021 về việc cơ quan hải quan chậm thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai nhập khẩu số 104038339860 ngày 21/5/2021, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 1547/HQTPHCM-TXNK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, Công ty Hưng Phát đăng ký tờ khai ban đầu số 104038339860 ngày 21/5/2021 khai báo hàng nhập khẩu là: “thuốc lá vàng sấy Trung Quốc C1FA-HP đã tách cọng…”; ngày 01/6/2021, Công ty khai sửa đổi theo tờ khai số 104038339862, khai báo hàng nhập khẩu là: “lá thuốc lá vàng sấy Trung Quốc đã tách cọng…”; tờ khai phân luồng vàng, ngày 03/6/2021, công chức đã đề xuất chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa và lãnh đạo đã phân công cán bộ thực hiện kiểm tra thực tế tỉ lệ 10%. Tuy nhiên, cán bộ được phân công chưa thực hiện đầy đủ các bước chuyển luồng, dẫn đến hệ thống chưa ghi nhận luồng đỏ; ngày 02/6/2021, người khai hải quan đã đính kèm Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật, đến ngày 05/6/2021, hệ thống chưa ghi nhận tình trạng, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và cập nhật nội dung “dừng đưa hàng qua khu vực giám sát” với lý do “doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác chưa thông báo cơ sở sản xuất 1027/GC-SXXK 3/6/2021 – chờ hướng dẫn”.

Như vậy, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai số 104038339860 nêu trên chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 23 Luật Hải quan về thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan và việc dừng hàng qua khu vực giám sát hải quan chưa đúng quy định tại Điều 52d Thông tư số 38/2015/TT-BTC được bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan cũng nhận được công văn của Công ty TNHH MTV IML Containers Việt Nam phản ánh việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu nhãn decal dán bên ngoài ly mì ăn liền (hơn 1,5 tháng mới được thông quan); công hàm của Đại sứ quán Vương quốc Ả Rập Xê út tại Hà Nội phản ánh chậm trễ trong thực hiện thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ khẩn cấp trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Vương quốc Ả Rập Xê út cho Bộ Y tế (Bệnh viện Chợ Rẫy).

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Lãnh đạo Chi cục đối với cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, đảm bảo hướng dẫn đầy đủ, xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

2. Chấn chỉnh cán bộ công chức có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc thực hiện thủ tục hải quan cần đảm bảo đúng quy định tại Luật Hải quan, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các quy định liên quan.

Xem xét trách nhiệm, có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập thể có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa hoặc thực hiện không đúng quy trình để xảy ra sai phạm trong công tác nghiệp vụ hải quan, sự phản ứng, không hài lòng về thái độ, cách ứng xử của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

[Image: 210623_3167_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210623_3167_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_02.jpg]