1249/GSQL-GQ4 ngày 28/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ thông báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tại công văn số 405/XNK-XXHH và công hàm của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội (Đại sứ quán) về cơ chế chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Nhà xuất khẩu của UK sẽ phải đăng ký số EORI (Economic Operators Registration and Identification) mới thay cho hệ thống REX trước đây. Cơ quan hải quan tra cứu mã số EORI tại đường dẫn: https://www.gov.uk/eori

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.