1260/GSQL-TH ngày 29/06/2021

Kính gửi : Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 21/CV/2021 của Công ty TNHH XNK TM Minh Giai về nhãn hàng hóa, thuộc tờ khai số 104019810860 ngày 13/05/2021 tại Chi cục Hải quan CK Sài gòn Khu vực 1 – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu: 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, lô hàng nhập khẩu đã được cấp C/O mẫu E và trên nhãn hàng hóa thể hiện xuất xứ “Made in China”. Trường hợp lô hàng nhập khẩu có thêm một thẻ chứng nhận hàng hóa ghi “Manufacturer: Keng Kah Parts Trading SDN. BHD, Malaysia” kèm theo hàng hóa nhập khẩu không ảnh hưởng đến việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. 

2. Về hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt: 

Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O mẫu E phù hợp với quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương thì cơ quan Hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu E, trường hợp xác định hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và C/O mẫu E cấp hợp lệ thì xem xét, xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.