5290/TXNK-TGHQ ngày 02/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam.

(Đ/c: Tầng 1,2, Tòa nhà MHDI, số 60 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số MVC-TCHQ/20210524 ngày 24/5/2021 của Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về việc khai báo trị giá của phần mềm nhập khẩu, về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì bản nâng cấp phần mềm đo MCOSMOS-1 CNC V3.X-V4.3 để thay thế phần mềm nhập khẩu lần đầu đã được cài đặt và sử dụng cùng máy đo tọa độ không gian ba chiều thì không phải cộng vào trị giá hải quan của hàng nhập khẩu.

Theo đó, trên tờ khai nhập khẩu tại ô “đơn giá hóa đơn” người khai hải quan kê khai trị giá đĩa DVD, không bao gồm trị giá của phần mềm; giá mua phần mềm nâng cấp có thể được ghi tại ô “chi tiết khai trị giá” hoặc “ghi chú”.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết, thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.