3119/TCHQ-PC ngày 21/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina

(Địa chỉ: Lô CN5, khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên)

Trả lời Công văn số 24052021/SH-TCHQ đề ngày 24/5/2021 của Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina về việc vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Việc xử phạt hay không xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể.

Đối với vấn đề đã làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hàng hóa: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan, khoản 5 Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Nội Bài để được hướng dẫn thủ tục theo thẩm quyền và đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

[Image: 210621_3119_TCHQ-PC_haiquanvietnam_01.jpg]