Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

3148/TCHQ-PC ngày 22/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 1166/HQTPHCM-CBLXL đề ngày 12/5/2021 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến Công ty TNHH TM JVA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Điểm 2 Công văn số 779/TCHQ-PC ngày 09/02/2021, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn và ghi nhận nội dung vướng mắc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP. Việc xem xét xử phạt vi phạm hành chính hay không xử phạt phải căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, tình huống thực tế, trên cơ sở đó đối chiếu với các quy định tại khoản 3 Điêu 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP và khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 để thực hiện.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại toàn bộ nội dung vụ việc, rà soát quá trình xử lý, đối chiếu với các quy định dẫn trên để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, phân loại với mặt hàng nhập khẩu của Công ty thì báo cáo hồ sơ gửi về Tổng cục (qua Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

[Image: 210622_3148_TCHQ-PC_haiquanvietnam_01.jpg]