2895/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1028/HQHN-KTSTQ ngày 13/4/2021 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý thuế đối với lượng nguyên liệu, vật tư bị mất cắp của Công ty TNHH Nanotech Vina. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/3/2021.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu bị mất cắp không thuộc các trường hợp được giảm thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu của Công ty, các chứng từ, tài liệu khác có liên quan (nếu cần thiết) xác định số lượng nguyên liệu, vật tư không đủ điều kiện miễn, giảm thuế để xử lý thu đủ thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội thì cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra và đã khởi tố vụ án hình sự, do đó, trách nhiệm của các bên sẽ thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

[Image: 210614_2895_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_01.jpg]