3573/TCHQ-GSQL ngày 15/07/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản kiến nghị đề ngày 24/5/2021 của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thời gian vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa.

Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp nêu tại văn bản trên, để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải thủy qua biên giới của các doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa đông thời vẫn đảm bảo công tác giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thời gian vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa như sau: 

Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển không quá 05 ngày đối với quãng đường dưới 500km.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra giám sát hàng hóa nơi đi, nơi đến và toàn bộ hành trình vận chuyển.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện.

[Image: 210715%2B-%2B3573-TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]