3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021

Kính gửi: Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam

(Đ/c: số 1102, Plaza Sài Gòn, 39 Lê Duẩn, Bến Nghé, Q 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/2021/OCVN-DN ngày 08/7/2021 của Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam đề nghị được thực hiện thủ tục tái xuất, tạm nhập tại chỗ đối với tàu chở hàng trọng tải 18.000 tấn (chiếc tàu này Công ty CP Dịch vụ – Vận tải biển Hải Vân đã thực hiện thủ tục tạm nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để phục vụ hoạt động kinh doanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

– Trường hợp Công ty CP Oldendorff Carriers (chủ tàu nước ngoài) chỉ định cho Công ty CP Dịch vụ – Vận tải biển Hải Vân giao tàu cho Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam theo hợp đồng thuê mượn mới, thì Công ty Dịch vụ – Vận tải biển Hải Vân được thực hiện thủ tục tái xuất và Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam được thực hiện thủ tục tạm nhập như theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 44 Thông tư 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 của Bộ Tài chính. 

– Thủ tục tái xuất, tạm nhập thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ).

– Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế và nơi tàu neo đậu không thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuât, tạm nhập, thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục đề nghị Chi cục Hải quan quản lý địa điểm tàu neo đậu thực hiện kiểm hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

[Image: 210722%2B-%2B3685-TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]