3425/TCHQ-GSQL ngày 07/07/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 986/HQTH-NV đề ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng nhập khẩu, sự khác biệt về mã số HS trên C/O với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.  Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xử lý vụ việc.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết.

[Image: 210707-3425-TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]