1704/GSQL-GQ5 ngày 30/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2025/HQBRVT-GSQL ngày 06/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hỗ trợ thủ tục hải quan tại cảng nước sâu Cái Mép theo đề nghị tại công văn số 83/CMIT-MNG ngày 04/8/2021 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc chỉnh sửa thông tin manifest:

Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện nay, Cục Giám sát quản lý về hải quan đang tham mưu, đề xuất Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã dự thảo nội dung Thông tư theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, hãng tàu/đại lý hãng tàu trong việc thay đổi cảng đích, cảng dỡ hàng. 

2. Về việc niêm phong hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, trung chuyển: 

Các trường hợp hàng hóa phải niêm phong hải quan và không phải niêm phong hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện.