4200/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2021

Kính gửi: Công ty CP Hyundai Aluminum Vina.
(Đường B2, Khu B, KCN Phố Nổi A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HAV/20210810 ngày 10/8/2021 của Công ty CP Hyundai Aluminum Vina về chính sách thuế không đồng nhất cho nhà thầu xây dựng doanh nghiệp chế xuất (gọi tắt là DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 05/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3901/TCHQ-TXNK trả lời doanh nghiệp (đính kèm). Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu nội dung công văn số 3901/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

2. Về quản lý thuế của cơ quan hải quan, thông tin doanh nghiệp phản ánh việc áp dụng chính sách thuế không đồng nhất giữa các nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX.

Nguyên tắc quản lý thuế của cơ quan hải quan là thực hiện việc quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021 chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX. Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện người nộp thuế chưa kê khai, nộp thuế tại khâu nhập khẩu thì thực hiện truy thu thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế và văn bản pháp luật liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hyundai Aluminum Vina được biết.