4113/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2021

Kính gửi: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam

(Tầng 10, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070602/2021/VAMA của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (sau đây gọi tắt là VAMA) kiến nghị một số vấn đề liên quan đến mặt hàng kính ô tô nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 2404/TCHQ-TXNK ngày 21/5/2021. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị làm rõ phạm vi của Kính ô tô nhập khẩu phải áp dụng thuế suất tại nhóm 98.45 theo đúng đối tượng của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP:

Căn cứ điểm 3.2 khoản 3 phần I Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ, trường hợp xác định các mặt hàng là Kính tôi nhiệt an toàn (là loại kính cường lực, chịu lực cao, độ bền va đập gấp 5-8 lần, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần so với kính thường) thuộc mã số 7007.11.10 và Kính an toàn, kính dán an toàn (dày từ 6 đến 12mm/kính dán nhiều lớp để tăng độ bền, có thế hạn chế tia UV): mã số 7007.21.10 thì phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của nhóm 98.45 theo Chương 98 (thuế suất 25%).

Quy định việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho nhóm mặt hàng thuộc nhóm 98.45 như trên được quy định từ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

2. Đối với kiến nghị làm rõ cơ sở xác định các tiêu chí về độ bền va đập và độ bền sốc nhiệt của kính tôi nhiệt an toàn (chịu lực cao, độ bền va đập gấp 5-8 lần, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần so với kính thường):

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn xe ô tô QCVN 32:2017/BGTVT được biên soạn trên cơ sở QCVN 32:2011/BGTVT, TCVN 6758:2015 và quy định UNECE 43 Revision 3, cập nhật các bản sửa của UNECE 43 đến năm 2015. 

Việc xác định tiêu chí kính tôi nhiệt an toàn như độ bền va đập và độ bền sốc nhiệt không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

3. Đối với kiến nghị loại bỏ mặt hàng Kính an toàn, kính dán an toàn (dày từ 6 đến 12mm/kính dán nhiều lớp để tăng độ bền, có thể hạn chế tia UV) có mã số 9845.20.00 ra khỏi nhóm 98.45:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 211/TCHQ-TXNK ngày 30/7/2021 đề nghị Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với các Bộ, ngành liên quan để sửa đổi nhóm 98.45 theo đề nghị.

4. Đối với kiến nghị hướng dẫn việc khai báo thống nhất mặt hàng kính ô tô các loại theo đúng bản chất mặt hàng:

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính tại STT 1.78 mục 2 về hướng dẫn khai chỉ tiêu “Mô tả hàng hóa” trên tờ khai nhập khẩu thì người khai hải quan phải khai rõ các nội dung như trong hướng dẫn trong đó có nội dung: “(1) Ghi rõ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng”; “(2) Trường hợp hàng hóa đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 thì ngoài dòng mô tả hàng hóa, người khai nhập thêm mã số tại Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi vào ô này.”

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị đinh 08/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

Đề nghị VAMA nghiên cứu các quy định pháp luật, hướng dẫn khai báo chỉ tiêu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để khai báo hải quan theo đúng quy định.

5. Đối với kiến nghị “đề nghị TCHQ có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên VAMA để có hướng tháo gỡ cho các mục hàng nhập khẩu như kính và các hạng mục tương tự và để xác định các hàng hóa này có thuộc điều chỉnh của Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT hay không”:

Liên quan đến vướng mắc thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3203/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2021 và công văn số 4114/TCHQ-TXNK ngày 19 tháng 8 năm 2021 gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư đề  nghị hướng dẫn xử lý. Đồng thời, tại công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí buổi làm việc trực tiếp với Tổng cục Hải quan và các thành viên VAMA sau khi kết thúc thực hiện giãn cách do dịch bệnh Covid 19.

6. Về việc VAMA kiến nghị được thông tin trước và bàn bạc cụ thể trước khi phát hành các văn bản điều chỉnh liên quan đến các thành viên VAMA:

Khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan sẽ thông tin và lấy ý kiến doanh nghiệp về các quy định mới trước khi ban hành. Đối với các văn bản hướng dẫn của cơ quan hải quan để tổ chức thực hiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì tùy từng trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan sẽ xem xét thông tin trước và lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam biết và thực hiện.