4122/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7365/HQHP-TXNK ngày 22/7/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc mã HS mặt hàng Nắp thùng xe bán tải. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính; Tham khảo chú giải chi tiết 2017, nhóm 87.08: “Nhóm này bao gồm toàn bộ các phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe cơ giới từ nhóm 87.01 đến 87.05, với điều kiện là chúng phải đáp ứng cả hai điều kiện sau đây: . 

(i) Chúng phải được xác định là bộ phận phù hợp để sử dụng duy nhất và chủ yếu cho các loại phượng tiện trên. 

(ii) Chúng phải không bị loại trừ theo các qui định của các Chú giải cho Phần XVII (xem phần Chú giải tổng quát tương ứng).

Các phụ tùng và bộ phận phụ trợ thuộc nhóm này gồm: 

(B) Các bộ phận của thân xe và phụ kiện của chúng, ví dụ các tấm lót sàn xe, thành xe, tấm chắn trước hoặc sau, khoang hành lý, v.v …; cửa và các bộ phận của nó; nắp ca pô; cửa sổ đã được gắn khung, cửa sổ được trang bị nhiệt điện trở và đầu nối điện, khung cửa sổ; bậc lên xuống; tấm hướng gió (vè xe); chắn bùn; bảng khí cụ; các nắp của bộ tản nhiệt; các giá đỡ của biển số xe; ba đờ xốc và các bộ phận của nó; giá đỡ cột lái; các giá chở hành lý phía ngoài xe; các tấm che nắng; các thiết bị sưởi và làm tan giá không dùng điện, loại này sử dụng nhiệt sinh ra từ động cơ xe; các dây đai an toàn để bảo vệ người được thiết kế gắn cố định trong xe; các thảm trải sàn xe (trừ loại làm bằng vải hoặc cao su mềm đã lưu hoá), v.v… Các cụm chi tiết (gồm kết cấu khung gầm thân xe) chưa có tính chất của thân xe chưa hoàn chỉnh, ví dụ không cửa, cửa chớp, không mui che máy và không nắp đậy sau xe… cũng xếp vào nhóm này chứ không phải ở nhóm 87.07.”

Tham khảo ý kiến phân loại của Hải quan Mỹ; 

Theo TCVN 7271: 2003 thì xe ô tô pick up chở hàng cabin đơn và xe ô tô pick up chở hàng cabin kép thuộc nhóm Ô tô chở hàng (ô tô tải), trong đó:

Khoang chở hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc kín, có thể liền hoặc không liền thân với cabin, có bố trí cửa để xếp dỡ hàng.

Mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” là phụ kiện chỉ dùng cho xe bán tải, phù hợp phân loại vào nhóm 87.08 “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.”, phân nhóm “- Bộ phận và phụ kiện của thân xe (kể cả cabin)”, phân nhóm 8708.29 “– Loại khác”, phân nhóm “—- Loại khác”.

2. Quy định tại Thông tư 05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012:

Thông tư 05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô, không phải là quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện. Do đó, việc quy định mức độ rời rạc của khung xe, thân vỏ xe, thùng xe… của ô tô không ảnh hưởng đến xác định mặt hàng thùng xe bán tải là kết cấu tạo nên thân xe đối với loại xe pick up.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.