3880/TCHQ-GSQL ngày 04/08/2021

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (Amcham). 

Trả lời Công văn ngày 29/7/2021 của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội xem xét giải quyết thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc tân dược nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thời gian qua, qua kiểm tra, nắm tình hình nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Tổng cục Hải quan phát hiện có dấu hiệu nghi vấn một số doanh nghiệp sử dụng chứng từ không đúng theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về hải quan để làm thủ tục nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam, như: nhập khẩu thuốc khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt thay đổi địa chỉ cơ sở đăng ký thuốc; sử dụng Giấy ủy quyền không đúng theo quy định tại điểm đ khoản 15 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (cơ sở đóng gói ủy quyền cung cấp thuốc vào Việt Nam); cùng thời điểm nhập khẩu nhưng sử dụng 02 giấy ủy quyền khác nhau để làm thủ tục hải quan; thậm chí có khả năng lợi dụng mua bán giấy phép, ủy quyền nhiều lần, qua nhiều doanh nghiệp hoặc làm giả Giấy ủy quyền để nhập khẩu thuốc vào Việt Nam,…

Do vậy, Tổng cục Hải quan đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật hải quan, trong đó có việc kiểm tra bản chính của các chứng từ doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan để đảm bảo thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam phải đúng về nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn và tuân thủ đúng quy định của Luật Dược năm 2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tránh trường hợp lợi dụng nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của hàng hóa và tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã có một số văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số giải pháp, như: 

1. Chấp nhận Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chữ ký điện tử của nhà sản xuất khi thực hiện thủ tục hải quan.

2. Cho phép doanh nghiệp được đưa các lô hàng có yếu cầu bảo quản đặc biệt (như: thuốc, vắc xin, sinh phẩm… yêu cầu nhiệt độ bảo quản từ 2°C-8°C) về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp. 

3. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả phân luồng kiểm tra và chỉ dẫn kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/8/2021: 

– Đối với tờ khai hải quan luồng vàng: Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu nội dung khai hải quan với bộ hồ sơ hải quan theo quy định, nếu phù hợp thì thực hiện thông quan ngay; nếu không phù hợp hoặc nghi ngờ về tính xác thực của các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì chuyển luồng đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa. 

– Đối với tờ khai hải quan luồng đỏ: Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với thông tin khai trên tờ khai hải quan và bộ hồ sơ hải quan, đồng thời yêu cầu người khai hải quan xuất trình bản chính: Giấy ủy quyền, Giấy phép lưu hành sản phẩm, Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm để kiểm tra, đối chiếu với bản sao (có xác nhận của doanh nghiệp) nộp kèm bộ hồ sơ nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội để tiếp tục rà soát, chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh việc thông quan, nhất là các lô hàng thuốc tân dược nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái – Tp. Hồ Chí Minh nếu thực tế hàng hóa và bộ hồ sơ nhập khẩu đã đáp ứng đầy đủ, đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội được biết. Qua đây, Tổng cục Hải quan cũng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của Hiệp hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hiện đại hóa thủ tục hải quan và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham gia ý kiến của Hiệp hội trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn.