4194/TCHQ-GSQL ngày 27/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 525-21/LS-CV ngày 29/7/2021 của Văn phòng Luật sư A Hòa v/v đề nghị xử lý đối với lô hàng cà phê xuất khẩu mang nhãn hiệu “Trung Nguyên” và “G7 Coffee” đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Theo trình bày của Văn phòng Luật sư A Hòa, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã ban hành Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu số 304067447411 do có nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 06/3/2020) để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

2/ Chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền trong nội địa (Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra Sở – Sở Khoa học & Công nghệ) để thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo kèm đề xuất gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn, báo cáo kết quả xử lý sau khi kết thúc vụ việc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện.