4255/TCHQ-GSQL ngày 31/08/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
(số 87, tòa nhà Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Quận Ba Đình – TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 0720-OV/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải dầu khí OVTRANS (Công ty Ovtrans) về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu tàu biển Loyal tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty Ovtrans thì năm 2018, Công ty TNHH Sellan Gas ký hợp đồng mua tàu biển Loyal trên với Công ty Pride International Maritime S.A (Liberia), tại thời điểm đó tàu mang cờ quốc tịch Liberia với tên tàu là ST Aqua; Sau khi mua tàu, Công ty TNHH Sellan Gas đã đổi tên tàu thành Seastar và đổi cờ tàu từ Liberia sang cờ quốc tịch Panama. Trong thời gian tàu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sellan Gas, tàu treo cờ quốc tịch Panama và khai thác tuyến quốc tế.

Ngày 22/4/2020, Công ty Ovtrans đã ký hợp đồng mua lại tàu trên từ Công ty TNHH Sellan Gas theo Hợp đồng số 154/HĐMB/SL-OV, hiện Công ty Ovtrans đã đổi tên tàu thành Loyal và giữ nguyên cờ, quốc tịch Panama, tàu vẫn duy trì tuyến khai thác quốc tế.

Do vậy, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ, quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính và hồ sơ gửi kèm công văn số 0720-OV/2021 dẫn trên, đề nghị Công ty Ovtrans liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu tàu để được xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu sau khi làm thủ tục nhập cảnh tàu trên cơ sở:

– Hợp đồng mua bán tàu biển số: 154/HĐMB/SL-OV ngày 22/04/20 giữa Công ty Ovtrans với Công ty TNHH Sellan Gas Việt Nam.

– Biên bản giao nhận tàu biển và văn bản xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

– Hóa đơn thương mại.

Và các hồ sơ liên quan để thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trà lời để Công ty được biết.