4237/TCHQ-ĐTCBL ngày 30/08/2021

Kính gửi:

– Cục Điều tra chống buôn lậu;

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Golden Strike về phòng, chống mua bán trái phép động, thực vật hoang dã do INTERPOL phát động, Tổng cục Hải quan cùng các lực lượng chức năng trong nước triển khai cao điểm Chiến dịch Golden Strike diễn ra từ ngày 01 đến 05/09/2021. Nhằm đấu tranh hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới và triển khai thành công Chiến dịch Golden Strike, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 28/CT- TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Tăng cường thu thập thông tin, trao đổi thông tin nghiệp vụ hải quan; nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn quản lý; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; kịp thời ngăn chặn, băt giữ và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyên trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới theo quy định của pháp luật.

3. Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường… trong công tác tuần tra, kiểm soát, chia sẻ thông tin và hiệp đồng tác chiến.

4. Chủ động thu thập, trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, điều tra qua các kênh hợp tác quốc tế liên quan đến các nghi vấn, vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới.

5. Sẵn sàng trực chiến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin nhận được từ Ban điều phối và các nước thành viên tham gia Chiến dịch.

6. Phối hợp trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin cho đơn vị đầu mối tham gia điều phối Chiến dịch (Phòng 1 – Cục Điều tra chống buôn lậu) về kết quả xử lý: các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới trong và sau Chiến dịch; các vụ việc từ năm 2018 đến nay do INTERPOL và các nước thành viên tham gia Chiến dịch đề nghị xác minh, trả lời (khi có đề nghị cụ thể).

Trong trường hợp cần xác minh thông tin từ phía nước ngoài, đề nghị gửi văn bản về Tổng cục Hải quan (qua Phòng 1 – Cục Đỉều tra chống buôn lậu) để trao đổi với Ban điều phối Chiến dịch và lực lượng thực thi pháp luật các nước thành viên hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin.

8. Tiếp tục báo cáo các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới theo chế độ báo cáo nhanh.

9. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cử 01 cán bộ đầu mối phụ trách trao đổi thông tin và báo cáo liên quan đến Chiến dịch; gửi thông tin cử cán bộ (gồm họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại liên hệ) về Tổng cục Hải quan (qua hộp thư điện tử: dtcbl-phong1@customs.gov.vn) trước ngày 05/09/2021.

Nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên hệ đầu mối tham gia điều phối Chiến dịch: Đ/c Trần Thị Hà Vi – Công chức Phòng 1 – Cục Điều tra chống buôn lậu, số điện thoại: 0986.053.248.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.