4003/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 529/HQQB-NV ngày 04/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc xuất khẩu đá vôi có nguồn gốc khai thác từ mỏ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác số 2061/GP-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP ĐT Khoáng sản – Than Đông Bắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giấy phép khai thác số 2061/GP-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP ĐT Khoáng sản – Than Đông Bắc có nêu:

“ Điều 1. Cho phép Công ty CP đầu tư khoáng sản – than Đông Bắc khai thác đá vôi để phục vụ cho ngành công nghiệp luyện nhôm….

Điều 2. Chỉ được phép tiến hành khai thác công nghiệp khi dự án nhà máy chế biến đá vôi theo Giấy chứng nhận đầu tư số 291210000196 ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình cấp phục vụ cho ngành công nghiệp luyện nhôm tại thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000123 ngày 13/11/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoảng sản Việt Nam để đầu tư Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng đi vào hoạt động.”

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Hải quan đang có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về việc mặt hàng đá vôi có nguồn gốc khai thác từ mỏ khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép số 2061/GP-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP ĐT Khoáng sản – Than Đông Bắc có được xuất khẩu hay không. Trong khi chờ ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị chưa xem xét đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu đá vôi có nguồn gốc khai thác từ mỏ khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép số 2061/GP-BTNMT.

Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện.