4341/TCHQ-GSQL ngày 08/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc phân luồng đối với tờ khai tái xuất phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mã loại hình G23, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau: 

Trường hợp tờ khai hải quan đối với phương tiện quay vòng được hệ thống phân vào luồng đỏ (mã phân loại kiểm tra là 3) và tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được phân luồng xanh/vàng (mã phân loại kiểm tra là 1 hoặc 2) thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện chuyển luồng tờ khai hải quan đối với phương tiện quay vòng theo luồng của tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.