4439/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Hệ sinh thái AFDEX

(Đ/c: số 6B, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 71/AFDEX-HST ngày 03/07/2021 của Công ty cổ phân Hệ sinh thái AFDEX đề nghị hướng dẫn thuế nhập khẩu mặt hàng đường từ Thái Lan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/06/2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Theo quy định tại các văn bản trên, Công ty nhập khẩu mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tùy chủng loại từ Thái Lan có C/O mẫu D hợp lệ, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (từ 0% đến 5%).

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng đường mía, phân loại theo mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.10; 1701.99.90 và 1702.90.91 thì phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

–  Trường hợp xuất xứ từ nước, vùng lãnh thổ khác không phải là Vương quốc Thái Lan thì không phải nộp thuế CBPG và CTC chính thức.

–  Trường hợp xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan hoặc không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức theo quy định tại Mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết.