4339/TCHQ-GSQL ngày 08/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tiếp theo công văn số 4003/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2021 về việc xuất khẩu đá vôi có nguồn gốc khai thác từ mỏ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác số 2061/GP-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP ĐT Khoáng sản – Than Đông Bắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Ngày 26/8/2021, Tổng cục Môi trường có công văn số 2373/ĐCKS-KS gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: “đến thời điểm hiện nay, đề nghị tiêu thụ đá vôi tại mỏ Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép số 2061/GP-BTNMT nêu trên cho các đối tác nước ngoài chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.”

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2373/ĐCKS-KS nêu trên để thực hiện. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện.