Trong lĩnh vực phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tiềm ẩn rủi ro một số rủi ro như sau:
– Doanh nghiệp khai báo sai tên hàng, chủng loại (mô tả hàng hóa không đúng với thực tế, không khai đúng thành phần, đặc tính, đặc điểm…để được hưởng lợi về thuế (khai mã số có mức thuế suất thấp, khai tăng số tiền được miễn thuế…) hoặc tránh kiểm tra về chính sách mặt hàng.
– Doanh nghiệp khai báo sai mục đích sử dụng để được hưởng lợi về thuế hoặc tránh kiểm tra về chính sách mặt hàng.
– Doanh nghiệp khai báo sai mức độ gia công, mức độ hoàn thiện đối với hàng hóa để hưởng lợi về thuế.
– Doanh nghiệp khai báo hàng hóa đồng bộ, nguyên chiếc thành linh kiện, phụ tùng với mã số riêng lẻ hoặc ngược lại để hưởng lợi về thuế.
– Doanh nghiệp không khai báo theo mã số Chương 98 để hưởng thuế suất thấp hơn của mã số thuộc 97 chương còn lại…