Hàng hóa nhập khẩu để GC, SXXK tiềm ẩn một số rủi ro chủ yếu như sau:

– Hàng hóa nhập khẩu để GC, SXXK không đáp ứng điều kiện miễn thuế;

– Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu không đúng theo quy định.

– Doanh nghiệp khai báo định mức sử dụng NVL không đúng với thực tế sản xuất;

– Doanh nghiệp nhập thừa NVL, MMTB; xuất khống thành phẩm, NVL, MMTB.

– Doanh  nghiệp quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất không đúng quy định dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho chênh lệch so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Doanh nghiệp xử lý NVL dư thừa, MMTB, phế liệu, phế phẩm không đúng quy định; Chuyển giao NVL không đúng quy định.

– Doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích đối với hàng miễn thuế (bán nội địa không khai báo…).

– Một số rủi ro tiềm ẩn khác: Doanh nghiệp khai chuyển đổi mục đích sử dụng không đúng quy định;  Đưa NVL đi gia công lại không khai báo với cơ quan hải quan…