Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng

10710/BTC-TCHQ ngày 16/09/2021 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Trả lời công văn số 8649/BGTVT-KHCN ngày 20/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị cho ý kiến đối với kiến nghị của Công ty TNHH Denso Việt Nam được nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng phục vụ […]

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

106/NQ-CP ngày 11/09/2021 Nghị quyết nêu rõ hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được áp dụng […]

Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

105/NQ-CP ngày 09/09/2021 Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan: – Áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa […]

Quyết định Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

2080/QĐ-BCT ngày 31/08/2021 Sau khi thực hiện điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester (sợi filament) có xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc và Ấn Độ, Bộ Công Thương đã sơ bộ kết luận các sản phẩm này đang bán phá giá vào Việt […]

Vướng mắc trong việc áp dụng thông tư 29/2020/TT-BYT và Thông tư 06/2011/TT-BYT

10092/QLD-MP ngày 27/08/2021 Kính gửi: Hiệp hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt Nam Phúc đáp công văn số 32/CV-HH đề ngày 05/07/2021 của Hiệp hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm Việt Nam về việc vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư 29/2020/TT-BYT và Thông tư số 06/2011/TT-BYT và đề xuất kèm […]

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1975/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a. Theo đó, Bộ Công Thương duy trì biện pháp CBPG đã áp […]

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2021.  Thông tư này thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên […]

Ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế

452/MT-SKHC ngày 09/08/2021 Việc nhập khẩu, sản xuất các chế phẩm chứa hoạt chất cấm sẽ chấm dứt từ ngày 20/8/2021

Vướng mắc khi thực hiện Luật Dược 2016

9296/QLD-ĐK ngày 09/08/2021 Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 8166/BTC-TCHQ ngày 23/7/2021 của Bộ Tài chính, công văn số 3211/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2021 của Tổng cục Hải Quan và công văn số 753/DTCBL-Đ3 ngày 20/7/2021 của Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan về vướng mắc khi thực hiện […]

Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19

86/NQ-CP ngày 06/08/2021 Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021

Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021

Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

10/2021/TT-BYT ngày 30/06/2021 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

04/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dần xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ […]

Xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP

850/TCLN-KL ngày 28/06/2021 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp Văn bản số 2788/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xác định vùng địa lý tích cực, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến trao đổi như sau: Việc xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu […]

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính

43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021  Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một […]

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/2021/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản […]