Kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh

89/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 Kính gửi: – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; – Cục Hải quan tỉnh Bình Phước; – Cục Điều tra chống buôn lậu. Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một […]

Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống V5

8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019 Mục quản lý giấy phép được thiết kế trên Hệ thống E-Customs5, chức năng: IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 1. Quản lý thông tin trừ lùi giấy phép I. Hướng dẫn sử dụng hệ thống trừ lùi giấy phép 1. Chức năng hiển thị đính […]