Chấn chỉnh phân loại hàng hóa (vải không dệt)

4470/TCHQ-TXNK ngày 16/09/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 07/08/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5223/TCHQ-TXNK về việc phân loại vải không dệt (kèm theo ý kiến của Viện Dệt may tại công văn số 143/CV-VDM ngày 19/5/2017). Tuy nhiên, qua rà soát trên hệ thống […]

Kết quả xác định trước mã số (Chilly Gel)

4240/TB-TCHQ ngày 30/08/2021 Chilly Gel: 3307.90.90

Kết quả xác định trước mã số (Chilly Con Antibatterico)

4239/TB-TCHQ ngày 30/08/2021 Chilly Con Antibatterico: 3307.90.90

Kết quả xác định trước mã số (MEG-3 TM DHA rf Powder)

4124/TB-TCHQ ngày 20/08/2021MEG-3 TM DHA rf Powder: 1517.90.80

Mã HS mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

4122/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7365/HQHP-TXNK ngày 22/7/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc mã HS mặt hàng Nắp thùng xe bán tải. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: […]

Phân loại Bản lề ghế ô tô

4115/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống Hải quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy mặt hàng Bản lề ghế lái xe ô tô nhập khẩu hiện đang được phân loại vào các mã số HS khác nhau (83.02, 94.01). […]

Kết quả xác định trước mã số (L-TYROSINE)

3994/TB-TCHQ ngày 11/08/2021 L-TYROSINE, dạng bột: 2922.50.90

Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2166/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2021 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục gồm: 1. Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích; 2. Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng không lấy […]

Khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

3189/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Dongwha Việt Nam. (Đ/c: Lô CN1, CN2, CN3, CN4 KCN Sông Công II, xã Tân Quang, TP. Sông Công, Thái Nguyên) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/DWVN của Công ty TNHH Dongwha Việt Nam về việc khai báo mã HS hàng hóa nhập khẩu trong […]

Phân loại hàng hóa

2935/TCHQ-TXNK ngày 16/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/CV ngày 30/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát về vướng mắc phân loại liên quan đến xác định hàng hóa sử dụng trong gia […]

Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ

41/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về vướng mắc khi thực hiện phân loại mặt hàng khai báo là “Hạt tía tô rang chưa tẩm ướp” và “Hạt tía tô rang tách vỏ”. Để thực hiện phân loại […]

Phân tích phân loại hàng hóa

16/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2021 Kính gửi: Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2.(Đ/c: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7854/DL2-XNK và số 7855/DL2-XNK ngày 14/12/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 về kết quả phân […]