Nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có sơ sở sản xuất, gia công

4065/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2021 Kính gửi: Công ty CP TM dịch vụ và truyền thông TPS. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0508/CV-TPS ngày 05/8/2021 của Công ty CP thương mại DV và truyền thông TPS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng […]

Xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

3995/TCHQ-TXNK ngày 11/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1294/HQHT-NV ngày 20/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Công ty CP Gang thép Hà […]

Danh mục miễn thuế

3868/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng cục Hải quan nhận được công văn 776/HQTTH-NV ngày 13/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc liên quan đến quản lý Danh mục miễn thuế điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có […]

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Ecotraz 250

3861/TCHQ-TXNK ngày 03/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 423/HQHCM-TXNK ngày 03/03/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Ecotraz 250 (thuốc […]

Không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa

3822/TCHQ-TXNK ngày 30/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Trả lời công văn số 1489/HQBD-TXNK ngày 9/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc khi không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 19 Luật […]

Ủy thác nhập khẩu hàng hóa để SXXK

3690/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp và Cục Hải quan địa phương về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, […]

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

3686/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2021 Kính gửi: Tổng cục Thuế. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 639/HQĐL-NV ngày 23/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Lâm Nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về mã […]

Hàng hóa thuê DNCX gia công

3634/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1131/HQBD-TXNK ngày 08/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 1172/HQHCM-TXNK ngày 12/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về trị giá tính thuế đối […]

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thiết bị, máy móc cho nông nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 7870/BTC-CST V/v chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thiết bị máy móc cho nông nghiệp   Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021     Kính gửi: Tổng công ty máy […]

Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập

3548/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam. (Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) Trả lời công văn số 24/2021/XNK-FVL ngày 4/6/2021 của Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất, Tổng […]

Tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

3542/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Trả lời công văn số 1143/HQLA-NV ngày 02/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều […]

Xử lý thuế trường hợp không đáp ứng điều kiện DNCX

3460/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 579/HQBN-KTSTQ ngày 28/4/2021, công văn số 721/HQBN-KTSTQ ngày 27/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo vướng mắc về xử lý thuế đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp chế […]

Xử lý thuế hàng hóa của DNCX

3469/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1675/HQQNg-NV ngày 22/12/2020; số 115/HQQNg-NV ngày 2/2/2021; số 223/HQQNg-Nv ngày 9/3/2021; số 635/HQQNg-NV ngày 7/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất […]

Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

3395/TCHQ-TXNK ngày 06/07/2021

Thuế TTĐB xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng

3335/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một sổ đơn vị hải quan và doanh nghiệp có vướng mắc việc áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng (xe ô tô […]

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

3336/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn 985/HQBD-GSQL ngày 19/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia. Về việc này, […]

Hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất

3191/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1307/HQTPHCM-TXNK ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi […]

Thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

3153/TCHQ-TXNK ngày 22/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1017/HQBRVT-TXNK ngày 27/4/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vướng mắc chính sách thuế đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải […]

Thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài

3112/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng. Trả lời công văn số 1161/HQĐNg-TXNK ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Căn cứ điểm a […]

Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu (nồi hấp tiệt trùng)

3117/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân. (Số 5 Phố Đặng Dung, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 218.21/KIMTECO-CV ngày 04/06/2021 của Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Kim […]

Xác định sản phẩm CNHT ngành ô tô để áp dụng Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu CNHT ô tô

6550/BTC-CST ngày 17/06/2021 Kính gửi:  Công ty TNHH Samsong Vina. (Địa chỉ: Lô đất XN3-1F và XN8, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương)              Trả lời công văn số 07/SAMSONG/2021 ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH Samsong Vina về […]

Miễn thuế nhập khẩu

2932/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 843/HQCT-NV ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc miễn thuế hàng nhập khẩu đầu tư của Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long. Về vấn đề này, Tổng cục […]

Xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bị mất cắp

2895/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1028/HQHN-KTSTQ ngày 13/4/2021 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý thuế đối với lượng nguyên liệu, vật tư bị mất cắp của Công ty TNHH Nanotech Vina. Về vấn đề này, […]

Thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế

2893/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2021 Trong công tác quản lý nợ và thực hiện các hướng dẫn các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể một số điểm như sau: […]