Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính

43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021  Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một […]

Vướng mắc về trị giá hải quan

5290/TXNK-TGHQ ngày 02/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam. (Đ/c: Tầng 1,2, Tòa nhà MHDI, số 60 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số MVC-TCHQ/20210524 ngày 24/5/2021 của Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) vướng […]

Sử dụng hàng hóa đã được giải phóng hàng

5067/TXNK-TGHQ ngày 28/05/2021 Kính gửi:  Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng tiêu dùng và Chăm sóc sức khỏe Việt Nam. (Đ/c: Tầng 16, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 01 ngày 13/5/2021 của Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng tiêu dùng và Chăm sóc sức khỏe […]

Quy định mới của Bộ Quốc phòng liên quan đến XNK hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

86/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5084/BQP-KHĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo thẩm quyền cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ quốc phòng và các nội dung thủ tục liên quan đến xuất […]

Thuế GTGT hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo

85/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2021 Kính gửi: Công ty cổ phần Tumiki.(Tầng 9 Tòa nhà CIT, ngõ 15 Phố Duy Tân, Quận cầu Giấy, Hà Nội) Trả lời công văn số 58/2020/CV-TUKIMI ngày 09/12/2020 của Công ty cổ phần Tumiki đề nghị hướng dẫn thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục, Tổng cục Hải […]

Xử lý thuế cho hàng hóa

76/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3241/HQHCM-STQ ngày 05/11/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về xử lý thuế cho mặt hàng có tên khai báo “Cánh quạt (bộ phận của tháp giải nhiệt) không bao […]

Vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại

18/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3355/HQHCM-TXNK ngày 16/11/2020 và công văn số 2889/HQHCM-TXNK ngày 05/10/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại. Về vấn đề này, […]

Chuyển tiêu thụ nội địa máy móc, thiết bị tạm nhập

07/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 1. Về loại hình mở tờ khai hải quan: Thực hiện theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình, theo đó, Công ty khai báo mã loại hình A21 đối với trường hợp hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn […]

Tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa phải phân tích, giám định

32/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 – Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:+ Điều 46 quy định: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 […]