Vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

4416/TCHQ-GSQL ngày 14/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2185/HQTPHCM-GSQL ngày 23/8/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc khi thực hiện công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021; liên quan đến nộp chứng từ chứng nhận […]

Vướng mắc C/O mẫu D

4282/TCHQ-GSQL ngày 01/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Trả lời công văn số 1412/HQLA-GSQL đề ngày 19/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An phản ánh vướng mắc đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được cấp C/O mẫu D, có hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty […]

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D

4162/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ […]

Tăng cường kiểm tra xuất xứ điều thô nhập khẩu từ Campuchia

4108/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh: Gia Lai-Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Qua rà soát tình hình nhập khẩu, số liệu kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điều thô trong thời gian qua cho thấy có hiện tượng kim ngạch […]

Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA

3795/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ Điều 37, Điều 38 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020, công văn số 491/XNK-XXHH ngày 12/7/2021 của Bộ Công Thương và thông báo tại công thư số Ares (2021) 4014956 của Ủy ban châu Âu về cơ chế tự chứng nhận […]

Tra cứu C/O mẫu D điện tử

3760/TCHQ-CNTT ngày 28/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục hải quan sử dụng chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử, […]

C/O mẫu D

3622/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 36 (SC-AROO 36) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 21/6- 23/6/2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, […]

Vướng mắc C/O mẫu D

3425/TCHQ-GSQL ngày 07/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Trả lời công văn số 986/HQTH-NV đề ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Trường hợp không có nghi ngờ […]

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ EVFTA

3260/TCHQ-GSQL ngày 29/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 1458/HQTPHCM-GSQL ngày 8/6/2021 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  […]

Vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

1269/GSQL-GQ4 ngày 29/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Phổ Bình(Đ/c: 289 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh) Trả lời các công văn số 01/1706/2021/PB và 02/1706/2021/PB của Công ty nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định thương […]

Triển khai thực hiện Hiệp định UKVFTA

1249/GSQL-GQ4 ngày 28/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ thông báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tại công văn số 405/XNK-XXHH và công hàm của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội (Đại sứ quán) về cơ chế chứng nhận […]

Lỗi hệ thống Cổng thông tin một cửa ASEAN của Thái Lan

3139/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Theo thông báo của Hải quan Thái Lan về sự cố đối với C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:  Cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo […]

Xác minh C/O mẫu AANZ

3105/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 1133/HQHCM-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc liên quan đến C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 do Singapore cấp, Tổng cục Hải quan có ý […]

Thông tin số lượng hàng trên C/O mẫu AJ

3106/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Liên quan đến khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Theo mẫu C/O mẫu AJ do Nhật Bản cấp ban hành kèm theo […]

Thông báo trang thông tin điện tử của Myanmar

3107/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 1120/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử và căn cứ thông báo của Ban Thư ký ASEAN ngày […]

Vướng mắc C/O mẫu D

1126/GSQL-GQ4 ngày 11/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội. Trả lời công văn số 1521/HQHN-GSQL ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP Hà Nội vướng mắc về C/O mẫu D số tham chiếu 20215018810 cấp ngày 18/2/2021, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như […]

Vướng mắc C/O mẫu KV

977/GSQL-GQ4 ngày 28/05/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Trả lời công văn số 605/HQCT-NV ngày 15/4/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV số tham chiếu K004-21-0270963 ngày 07/4/2021 do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan có […]

Vướng mắc C/O mẫu AI

964/GSQL-GQ4 ngày 26/05/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0845/HQĐNa-GSQL ngày 11/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu vướng mắc C/O mẫu AI cấp thay thế. Về vấn đề này, Cục Giám sát […]