Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1975/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a. Theo đó, Bộ Công Thương duy trì biện pháp CBPG đã áp […]