Thực hiện công văn số 3923/TCHQ-GSQL đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ CPN

4208/TCHQ-GSQL ngày 27/08/2021 Kính gửi: – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; – Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương.(Đ/c: 175 Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn) Liên quan đến việc triển khai thực hiện công văn số 3923/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2021 về việc tăng cường quản lý đối với hàng hóa trị […]

Khai CMTND trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ CPN

4090/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2021 Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ Thần Tốc. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 67/CV-TGĐ ngày 13/8/2021 của Công ty cổ phần Công nghệ Thần tốc vướng mắc thực hiện công văn số 3923/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2021 đối với việc khai số chứng minh nhân dân hoặc số […]

Tăng cường quản lý đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

3923/TCHQ-GSQL ngày 06/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua công tác theo dõi, quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp (MEC, MIC) gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong thời gian qua, có hiện tượng chủ hàng hóa lợi dụng quy định miễn thuế […]

Khai thông tin trên Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với hàng hóa của doanh nghiệp chuyển phát nhanh

2934/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021 Tổng cục Hải quan nhận được công văn SCSC21/HQ/CV/193 ngày 19/5/2021 của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn và công văn số 1333/HQHCM-GSQL ngày 27/5/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc về Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với […]