Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA

3795/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ Điều 37, Điều 38 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020, công văn số 491/XNK-XXHH ngày 12/7/2021 của Bộ Công Thương và thông báo tại công thư số Ares (2021) 4014956 của Ủy ban châu Âu về cơ chế tự chứng nhận […]

Triển khai thực hiện Hiệp định UKVFTA

1249/GSQL-GQ4 ngày 28/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ thông báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tại công văn số 405/XNK-XXHH và công hàm của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội (Đại sứ quán) về cơ chế chứng nhận […]