Vướng mắc C/O mẫu KV

977/GSQL-GQ4 ngày 28/05/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Trả lời công văn số 605/HQCT-NV ngày 15/4/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV số tham chiếu K004-21-0270963 ngày 07/4/2021 do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan có […]