Thuế xuất khẩu hàng hóa SXXK

4478/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Icel Logistics. (Tầng 12A, tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521 đường Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 24/8/2021 của Công ty TNHH Icel Logistics đề nghị hướng dẫn việc xử lý […]

Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK

7074/TXNK-CST ngày 15/09/2021 Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1337/HQĐNa-TXNK ngày 14/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, công văn số 1426/HQCT-NV ngày 09/8/2021 và số 751/HQCT-NV ngày 12/5/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp […]

Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK

4395/TCHQ-TXNK ngày 13/09/2021 Kính gửi: Tổng Công ty Khánh Việt. (118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 432/TCTKV ngày 02/8/2021 của Tổng Công ty Khánh Việt đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại […]

Nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có sơ sở sản xuất, gia công

4065/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2021 Kính gửi: Công ty CP TM dịch vụ và truyền thông TPS. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0508/CV-TPS ngày 05/8/2021 của Công ty CP thương mại DV và truyền thông TPS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng […]

Ủy thác nhập khẩu hàng hóa để SXXK

3690/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp và Cục Hải quan địa phương về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, […]

Tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

3542/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Trả lời công văn số 1143/HQLA-NV ngày 02/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều […]

Thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài

3112/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng. Trả lời công văn số 1161/HQĐNg-TXNK ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Căn cứ điểm a […]

Phế liệu, phế phẩm của hoạt động gia công, SXXK chuyển tiêu thụ nội địa

1100/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam. (Số D10/89Q, QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM) Trả lời công văn số 20210529/XNK-PYV ngày 29/05/2021 của Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam về việc bán phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất của hoạt động gia […]

Vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại

18/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3355/HQHCM-TXNK ngày 16/11/2020 và công văn số 2889/HQHCM-TXNK ngày 05/10/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại. Về vấn đề này, […]