Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống V5

8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019 Mục quản lý giấy phép được thiết kế trên Hệ thống E-Customs5, chức năng: IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 1. Quản lý thông tin trừ lùi giấy phép I. Hướng dẫn sử dụng hệ thống trừ lùi giấy phép 1. Chức năng hiển thị đính […]