Triển khai công tác quản lý giám sát hàng hóa

4440/TCHQ-GSQL ngày 15/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Triển khai công tác đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế theo hướng dẫn tại công văn số […]

Vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

4416/TCHQ-GSQL ngày 14/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2185/HQTPHCM-GSQL ngày 23/8/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc khi thực hiện công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021; liên quan đến nộp chứng từ chứng nhận […]

Công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu

4407/TCHQ-GSQL ngày 13/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Liên quan tới địa điểm làm thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu vận chuyển bằng xe téc, xe bồn qua cửa khẩu đường bộ (cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế), Tổng cục Hải quan […]

Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Piaggio Việt Nam)

1741/GSQL–GQ2 ngày 07/09/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam. (Đ/c: Tầng 12, BIDV Tower, số 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Trả lời công văn số 28062021 ngày 28/06/2021 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 1. Về […]

Hướng dẫn mã loại hình

1742/GSQL–GQ2 ngày 07/09/2021  Kính gửi: Công ty TNHH Cosonic Việt Nam. (Đ/c: Lô C5-1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) Trả lời công văn số 20210816/CSN-CV ngày 16/8/2021 của Công ty TNHH Cosonic Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) xin hướng dẫn về mã loại hình, […]

Thời hạn hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế

1743/GSQL-GQ3 ngày 07/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Trả lời công văn số 1416/HQLA-NV ngày 20/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Căn cứ vào điểm a […]

Giám sát hải quan đối với hàng hóa tại cảng quốc tế Cái Mép

1704/GSQL-GQ5 ngày 30/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trả lời công văn số 2025/HQBRVT-GSQL ngày 06/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hỗ trợ thủ tục hải quan tại cảng nước sâu Cái Mép theo đề nghị tại công văn số 83/CMIT-MNG ngày […]

Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn)

1675/GSQL–GQ2 ngày 26/08/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn. (Đ/c: Số 02 đường 3A KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Trả lời công văn số 07/SJ-CV ngày 23/06/2021 của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn xin hướng dẫn về thủ tục hải […]

Khai báo giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên Hệ thống VNACCS

1572/GSQL-GQ1 ngày 10/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.       Trả lời công văn số 836/HQQT-NV ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc khai báo giấy phép trên Hệ thống VNACCS theo hướng dẫn tại công văn số 2132/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2021 của Tổng cục Hải quan, Cục […]